Publicaties

Artikel in Overheid in Beweging, Telengy, Monique Verbeeten 2020

Intervisie is een prettige manier van deskundigheidsbevordering tussen collega’s, werkend in hetzelfde vakgebied. Het helpt je scherp te blijven in jouw professionaliteit. Wat helpt jou om scherp te blijven in 2020? In onderstaand artikel beschouwt  Monique Verbeeten de kracht van intervisie en deelt haar ervaringen binnen gemeenten over dit onderwerp.

Artikel in Overheid in Beweging, Telengy, Monique Verbeeten, nov 2016

Een relatief nieuw begrip lijkt zijn intrede te doen in overheidsland: ‘blockchain’. De voorspelling is dat blockchain wereldwijd een grote en blijvende impact zal hebben in de komende 5 á 10 jaar en ons leven zeer ingrijpend gaat veranderen. Wat is Blockchain, waar kennen we het van, waar staan we en nog belangrijker: wat kunnen we er eigenlijk mee?

Lessen uit de praktijk van zaakgericht werken. Artikel in Overheid in Beweging, Telengy, Monique Verbeeten

Hierin wordt met een kwinkslag benadrukt dat zaakgericht werken echt een organisatie verandering is waarbij naast de technische implementatie ook aandacht nodig is voor de veranderende werkwijze binnen de organisatie.

Stein gaat van start! Artikel in Overheid in Beweging, Telengy, Monique Verbeeten

Gemeente Stein vertelt haar verhaal over de organisatie brede invoering van zaakgericht en digitaal werken.

Slagvaardig aan de slag met zaakgericht werken (Arjan Kloosterboer, Jacob Ubbels, Ton de Wit en Monique Verbeeten)

Waarschijnlijk is elke ambtenaar in Nederland in de laatste jaren wel eens geconfronteerd met het begrip “zaakgericht werken”. Je kunt er bijna niet aan ontkomen. Of het nu een KING congres is, publicatie of een blog op internet, men raakt er niet over uitgesproken. Is er sprake van een nieuwe hype of hebben we echt te maken met een blijvend fenomeen?

Met deze publicatie willen we het zaakgericht werken van diverse kanten belichten. Het is niet allesomvattend en boven twijfel verheven. Wij staan dan ook open voor opmerkingen, discussies en aanvullingen.

  • De iPad: Gadget of onmisbaar hulpmiddel?

De invoering van de iPad bij gemeenten (Monique Verbeeten, Ton de Wit).

Papierloosvergaderen is een actueel thema. Is de iPad (of andere tablets) een trendy gadget of een goed middel om papierloos vergaderen ook op langere termijn zinvol te ondersteunen? De verwachtingen zijn hoog; misschien te hoog?

In deze publicatie starten we met het doel van papierloos vergaderen, gevolgd door een hoofdstuk over papierloos vergaderen bij de raad. Daarna worden de aandachtspunten bij de implementatie en een aantal scenario’s (groeipaden) benoemd. Afgesloten wordt met een hoofdstuk over kosten en baten.